בחירות סבב ב'

06/07/2021 - כ"ו בתמוז

מה הם
מינהלים קהילתיים?

מינהל קהילתי הוא הדרך הירושלמית לנהל את חיי הקהילה והחברה בשכונה. 31 המינהלים הקהילתיים הפזורים ברחבי ירושלים, משמשים כלי עירוני משלים לניהול העיר ולחיזוק הקשר בין העירייה לתושבים.

למינהל הקהילתי שלושה תפקידים מרכזיים:

1. לספק לתושבים שירותים שכונתיים-מקומיים בתחומי הפנאי, התרבות, תכנון עירוני ועוד, בהתאם למדיניות העירונית.

2. להיות הגורם המקשר בין העירייה לבין תושבי השכונה, על מנת ליצור שיתוף פעולה מוצלח עבור התושבים.

3. לפתח את חיי הקהילה בשכונה ולהוות פלטפורמה להתארגנות ויוזמות קהילתיות, ולהצמיח מנהיגות מקומית מובילה ומשפיעה.

מי שמובילה את המערך החשוב של המינהלים הקהילתיים היא ההנהלה, בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המקצועי. ההנהלה מורכבת מתושבי השכונה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, והצוות המקצועי מורכב ממנהל/ת המינהל וצוות העובדים האחראים על הוצאת המדיניות העירונית והמינהלית לפועל. יחד, שני הגופים עובדים כדי להוביל ולקדם את המינהל הקהילתי ולמעשה את איכות חיי התושבים בשכונה.

מהי הנהלת המינהל הקהילתי
ומה תפקידיה?

הנהלת המינהל הקהילתי היא הגוף המוביל את המינהל ומתוה את החזון לחיים השכונתיים. 

ההנהלה מורכבת מ-15 חברי הנהלה, מתוכם:

יחד, הנהלת המינהל אחראית לגיבוש החזון הקהילתי וקביעת המדיניות, שיתוף התושבים וייצוג צרכיהם, וסיוע לצוות המקצועי ביישום המדיניות.

יש
בחירות!

הבחירות למינהלים הקהילתיים מתקיימות כדי לאפשר לכם התושבים לבחור את הנציגים שלכם בהנהלה, האחראים לייצג ולשמור על האינטרסים שלכם ולקדם את איכות החיים בשכונה. זהו מודל עירוני ייחודי לירושלים (אשכרה, יחיד בעולם!) בו התושבים לוקחים חלק ישיר בעיצוב הסביבה בה הם חיים. זוהי הזדמנות ייחודית להוביל שינוי אמיתי בשכונה, וליצור מקום שטוב לחיות בו, עבורכם ועבור ילדכם.

בכל מינהל שיטת הבחירות שונה במקצת (כמפורט בתקנון הבחירות), המועמדים בבחירות הם תושבי השכונה מעל מעל גיל 21, שעומדים בקריטריונים המפורטים בתקנון הבחירות.

הסבב השני של הבחירות יערך בעשרה מינהלים קהילתיים שונים: תלפיות מזרח, בית הכרם, יובלים, רמות אלון, מעלה רמות, הר נוף, נווה יעקב, צור באהר, בית חנינא ורוממה.

profile placeholder
יואל
WhatsApp Image 2021-06-14 at 10.27.39

לרשימת המועמדים המלאה

המינהלים הקהילתיים

מינהל קהילתי

תלפ"ז

מינהל קהילתי

יובלים

מינהל קהילתי

בית הכרם

מינהל קהילתי

צור בהר

מינהל קהילתי

הר נוף

מינהל קהילתי

נווה יעקב

מינהל קהילתי

רוממה

מינהל קהילתי

בית חנינא

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדת הבחירות
המרכזית