בחירות סבב ג'

05/04/2022 - ד' בניסן התשפ"ב

הצבעת חיילים - 01/04 כ"ט באדר ב'

פורסמו תוצאות הבחירות

בהצלחה להנהלות הנבחרות!

על הבחירות

מה הם
מינהלים קהילתיים?

מינהל קהילתי הוא הדרך הירושלמית לנהל את חיי הקהילה והחברה בשכונה. 31 המינהלים הקהילתיים הפזורים ברחבי ירושלים, משמשים כלי עירוני משלים לניהול העיר ולחיזוק הקשר בין העירייה לתושבים.

למינהל הקהילתי שלושה תפקידים מרכזיים:

1. לספק לתושבים שירותים שכונתיים-מקומיים בתחומי הפנאי, התרבות, תכנון עירוני ועוד, בהתאם למדיניות העירונית.

2. להיות הגורם המקשר בין העירייה לבין תושבי השכונה, על מנת ליצור שיתוף פעולה מוצלח עבור התושבים.

3. לפתח את חיי הקהילה בשכונה ולהוות פלטפורמה להתארגנות ויוזמות קהילתיות ולהצמיח מנהיגות מקומית מובילה ומשפיעה.

מי שמובילה את המערך החשוב של המינהלים הקהילתיים היא ההנהלה, בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המקצועי. ההנהלה מורכבת מתושבי השכונה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות. הצוות המקצועי מורכב ממנהל/ת המינהל וצוות העובדים האחראים על הוצאת המדיניות העירונית והמינהלית לפועל. יחד, שני הגופים עובדים כדי להוביל ולקדם את המינהל הקהילתי ולמעשה את איכות חיי התושבים בשכונה.

מהי הנהלת המינהל הקהילתי
ומה תפקידיה?

הנהלת המינהל הקהילתי היא הגוף המוביל את המינהל ומתוה את החזון לחיים השכונתיים. 

ההנהלה מורכבת מ-15 חברי הנהלה, מתוכם:

יחד, הנהלת המינהל אחראית לגיבוש החזון הקהילתי וקביעת המדיניות, שיתוף התושבים וייצוג צרכיהם וסיוע לצוות המקצועי ביישום המדיניות.

יש
בחירות!

הבחירות למינהלים הקהילתיים מתקיימות כדי לאפשר לכם התושבים לבחור את הנציגים שלכם בהנהלה, האחראים לייצג ולשמור על האינטרסים שלכם ולקדם את איכות החיים בשכונה. זהו מודל עירוני ייחודי לירושלים (אשכרה, יחיד בעולם!) בו התושבים לוקחים חלק ישיר בעיצוב הסביבה בה הם חיים. זוהי הזדמנות ייחודית להוביל שינוי אמיתי בשכונה וליצור מקום שטוב לחיות בו, עבורכם ועבור ילדכם.

המועמדים בבחירות הם תושבי השכונה מעל גיל 21, שעומדים בקריטריונים המפורטים בתקנון הבחירות.

עד כה התקיימו שני סבבי בחירות ב – 16 מינהלים קהילתיים. כעת מתחיל הסבב השלישי והאחרון שיערך ב-11 המינהלים הנותרים: גילה, גנים, הגבעה הצרפתית, לב העיר, מיתרים, רמות אלון, מעלה רמות, בוכרים, רמת שלמה א-טור וואדי אלג'וז ושיך ג'ראח.

המינהלים הקהילתיים

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור, עירייה והחברה למתנ"סים. תפקידן לקבל החלטות בנושאים שונים במהלך הבחירות ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.