מינהל קהילתי בוכרים

תושבים
0
עולים
0
משפחות צעירות
% 0
תלמידים
0
מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מ- 15 חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור – תושבי השכונה, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי.

הבחירות הקרובות ייערכו ב-05.04.2022 ד' בניסן ה'תשפ"ב. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

צוות מקצועי באגף חברה, עיריית ירושלים, מרכז את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

הועדה למנהלים קהילתיים החליטה על הליך בחירות קהילתי במינהל הקהילתי בוכרים בהתאם לסעיף 5.9 בתקנון הבחירות. את נספח הבחירות הקהילתיות ניתן לראות כאן.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי בוכרים מחולק ל- 2 אזורי בחירה, בכל אזור בחירה מספר שונה של נציגים על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • אזור בחירה 1 בוכרים ובית ישראל: 5 נציגים 
  • אזור בחירה 2 מקור ברוך, זכרון משה ומאה שערים: 4 נציגים
 

בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה

לנוחיותכם מפה מפורטת 

על המינהל

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

  • המינהל יפעל לספק מענים קהילתיים מתקדמים וחדשניים בתחומי חינוך, חברה, תרבות וקהילה ובתחום הפיזי ויקדם נושאים חיוניים לטובת השכונה ותושביה תוך התייחסות לכלל האוכלוסייה.
  • המינהל פועל כזרוע ביצועית של עירית ירושלים תוך שיתוף תושבים והעצמת הקהילה.
  • שמירה על קשר מול מוסדות , ארגונים ועסקים הפועלים בשכונה וייצוג התושבים. 

שכונות המינהל

גאולה
בוכרים
נוה צבי
כרם אברהם
מקור ברוך
שנלר
זכרון משה
מאה שערים
בית ישראל

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור, עירייה והחברה למתנ"סים. תפקידן לקבל החלטות בנושאים שונים במהלך הבחירות ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

המועמדים