ירושלים מגוונת

מודל ייצוג הולם- כל מה שרציתם לדעת
הודעה בדבר החלטת הוועדה המקצועית
על מודל ייצוג הולם בהנהלות המינהלים הקהילתיים
המודל הירושלמי לפיו נערכות בחירות למינהלים הקהילתיים הוא מודל ייחודי ברמה עולמית. המינהל הקהילתי הוא עמותה מקומית שכונתית שתפקידה לייצג את רצון וצרכי כל התושבים באשר הם. מידניות העיריה מבקשת להבטיח כי המינהלים אכן ישקפו את כלל הציבור כך שכל המגזרים יבואו לידי ביטוי ולא יהיה מגזר שירגיש שמגזר אחר מדיר את רגליו.

ירושלים היא עיר רב גוונית ואנו מבקשים לשמור על הייחודיות שלה תוך דאגה ואחריות כלפי כל תושביה ומגזריה. מודל הייצוג ההולם יבטיח כי מכל מגזר יבחרו הנציגים הראויים והטובים ביותר והרכב הנהלת המינהל תשקף באופן מדויק יותר את אופי השכונה. כל שכונה לפי אופיה ותושביה.
למה הכוונה "ייצוג הולם" בהנהלת המנהלים הקהילתיים? מי בדיוק מיוצג?

ירושלים היא עיר מיוחדת המורכבת ממגוון אוכלוסיות השונות באורח חייהם, החיות זו לצד זו. המינהלים הקהילתיים נוסדו על מנת לייצג את הציבור בשכונה ולהביא לידי ביטוי את מגוון הקולות והצרכים בכל שכונה. על מנת לוודא שכל אוכלוסייה תקבל ייצוג ההולם את מספרה היחסי בשכונה, החליטה עיריית ירושלים על מודל בחירות שיבטיח שהנהלת המינהל תשקף את המגזר הכללי והחרדי בעיר .

איך נקבע מספר התקנים לכל אוכלוסייה במנהלים הקהילתיים?

מודל הייצוג ההולם מתבסס על נתוני ההצבעה למועצת העירייה בבחירות האחרונות בירושלים, לפי שיעור ההצבעה למפלגות הכלליות ולחרדיות בכל שכונה. על פי נתונים אלו, וועדת הבחירות המרכזית קובעת את שיעורה היחסי של כל אוכלוסייה בכל שכונה, ובהתאם מגדירה את כמות הנציגים של כל אוכלוסייה בהנהלת המנהל הקהילתי. זו הדרך הנגישה והמדויקת ביותר להתאים בין התפלגות האוכלוסיות בשכונות לבין הרכב הנהלת המנהלים

למה החלוקה מתבססת על היבט המגזרי כללי – חרדי, ולא על בסיס זהויות אחרות?

החלוקה מתבססת על החלוקה המקובלת במדינת ישראל בהתאם לזרמי החינוך: הממלכתי והחרדי.

האם המודל קיים בכל השכונות?

בכל שכונות מערב העיר.

איך קובעים מיהו מועמד כללי ומיהו מועמד חרדי?

בזמן הגשת המועמדות כל מועמד יצהיר האם הוא משתייך לציבור הכללי או לציבור החרדי.  ניתן להגיש ערעור על ההגדרה העצמית של המועמד לוועדת הבחירות המרכזית, שתקבע האם ההגדרה תקפה או לא.

במנהל הקהילתי שלנו נקבע כי יהיו שמונה כסאות שמורים לציבור החרדי וכסא אחד שמור לציבור הכללי. כמה מועמדים יכולים להגיש את מועמדותם לבחירות?

כמות הנציגים שנקבעה אינה מגבילה את כמות המועמדים שיכולים להגיש מועמדותם. מועמדים שיקבלו את מירב הקולות מכל ציבור יאיישו את המקומות השמורים לכל ציבור [בדוגמא זו שמונה מהציבור החרדי ואחד מהציבור הכללי] .

אני חרדית, אבל אני חושבת שאחד מהמועמדים הלא חרדיים מתאים יותר להנהלת המנהל. האם אני יכולה להצביע עבורו בבחירות?

בוודאי. כל תושב יכול להצביע למועמד שנראה לו המתאים ביותר להנהלת המנהל הקהילתי, כשם שכל תושב (העונה על דרישות הסף) יכול להגיש את מועמדותו. מודל הייצוג ההולם לא מגביל  את זכות ההצבעה הדמוקרטית של התושבים, אלא מבטיח ייצוג לכל האוכלוסיות  בשכונה.

אם נקבע במנהל הקהילתי שלי תקן לשבעה מועמדים מהציבור הכללי ושני מועמדים מהציבור החרדי, כמה נציגים יהיו בפועל בהנהלת המנהל?

התקן קובע את הרף המינימלי וגם את המקסימלי. כלומר יהיו בדיוק שבעה נציגים מהציבור הכללי ושניים מהחרדי. לא פחות ולא יותר. זאת כמובן בהנחה שיהיו מועמדים מהציבורים השונים. ככל שלא יהיו מועמדים הרי שאין משמעות לשריון.

ייצוג הולם במנהלים השונים
מנהל קהילתי
נציגים כלליים
נציגים חרדים
חומת שמואל
8
1
גוננים
8
1
בית וגן
2
7
אשכולות
1
8
גינות העיר
8
1
בקעה
המודל אינו חל
פסגת זאב
8
1