ועדת הבחירות המקצועית

אריאלה רג'ואן

יו"ר הוועדה המקצועית

משנה למנכ"ל וראש מנהל תרבות, חברה וספורט,
עיריית ירושלים

קורין אברמוביץ

חברת הוועדה

ממונה עירונית על המינהלים
הקהילתיים, עיריית ירושלים

דן בן-טל

חבר הוועדה

נציג היועמ"ש, עיריית ירושלים

גלעד וייטברג

חבר הוועדה

סגן מנהל מחוז ירושלים,
החברה למתנסים

אלעד גולדנברג

חבר הוועדה

מנהל מינהל קהילתי בקעה,
החברה למתנסים

חנה אמסלם

חברת הוועדה

ממונה על עבודה קהילתית ומשאבי קהילה,
עיריית ירושלים

תפקידי הועדה

צוות מקצועי לניהול הבחירות ברמה העירונית בראשות מנהלת מינהל חברה, תרבות ופנאי.

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020