ועדת הבחירות המרכזית

ד"ר בלהה כהנא

יו"ר הוועדה המרכזית

שופטת בדימוס

רני רוזנהיים

חבר הוועדה המרכזית

מנהל מינהל אסטרטגיה וחדשנות,
עיריית ירושלים
מושיק אטיק

חבר הוועדה המרכזית

מנהל מחוז ירושלים,
החברה למתנ"סים

תפקידי הועדה

ועדת הבחירות המרכזית ממונה על ידי ראש העיר,
על מנת לנהל ולקבוע מדיניות בבחירות העירוניות למינהלים הקהילתיים

ועדת ערר מרכזית

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

ניתן להגיש את הערר באופן מקוון או באופן ידני.

לאחר הגשת ערר לועדת הבחירות המקומית וקבלת דחייה על ידה, כל תושב יוכל להגיש ערר לועדת הבחירות המרכזית. 

את בקשת הערר לועדת הבחירות המרכזית ניתן להגיש בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת תשובת הועדה המקומית.

בהגשת ערר לועדת הבחירות המרכזית חובה לצרף את הערר שהוגש לועדה המקומית וכן את תגובת הועדה המקומית לערר זה.

לאחר דיון בערר בוועדה המרכזית – ההחלטה הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור.

טופס הגשת ערר ידני

על מנת להגיש ערר לועדת הבחירות המרכזית יש להוריד את טופס הגשת הערר ולצרפו לטופס המקוון יחד עם החלטת ועדת הבחירות המקומית

טופס הגשת ערר מקוון

הטופס נשלח בהצלחה

העתק של הטופס נשלח למייל אותו ציינתם , יש לבדוק גם בתיקיית ה"ספאם".

במידה ונתקלתם בבעייה במילוי הטופס או שהנכם חוששים שאינו נקלט, הנכם מוזמנים לפנות למנהל הקהילתי שלכם או למייל: votejlm1@gmail.com