מאגר מידע

תקנון הבחירות
המדריך למועמד/ת המתחיל/ה

עודכן: 18/08/2020

מצגת מנהלים קהילתיים

עודכן: 16/09/2020

טופס הגשת מועמדות

עודכן: 18/08/2020

בחירות במנהלים הקהילתיים

עודכן: 16/09/2020

טופס הגשת ערר - מקומית

עודכן: 18/08/2020

טופס הגשת ערר (عربى)

עודכן: 18/08/2020

טופס הגשת ערר - עליונה

עודכן: 18/08/2020

טופס הגשת מעומדות (عربى)

עודכן: 18/08/2020

תקנון המינהל הקהילתי

עודכן: 18/08/2020

המדריך למועמד/ת המתחיל/ה (عربى)

עודכן: 18/08/2020

חוברת הנהלות ציבוריות

עודכן: 18/08/2020

הצהרת קרבה משפחתית

עודכן: 18/08/2020

חוברת הנהלות ציבוריות (ערבית)

עודכן: 18/08/2020

נתוני הצבעה - בחירות מועצת העיר 2018

עודכן: 04/11/2020