מאגר מידע

מסמכים

ملفات

המדריך למועמד/ת המתחיל/ה

עודכן: 11/01/2022

مرشد للمرشح المبتدئ

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת מועמדות

עודכן: 12/01/2022

استمارة ترشح

עודכן: 26/04/2021

טופס הסרת מועמדות

עודכן: 12/01/2022

استمارة الغاء الترشح

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת ערר - מקומית

עודכן: 12/01/2022

استمارة تقديم استئناف- محلي

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת ערר - עליונה

עודכן: 12/01/2022

استمارة تقديم استئناف- عليا

עודכן: 26/04/2021

תקנון המינהל הקהילתי

עודכן: 26/04/2021

دستور المركز الجماهير

עודכן: 26/04/2021

חוברת הנהלות ציבוריות

עודכן: 26/04/2021

كتيب الادارة العامه

עודכן: 26/04/2021

הצהרת קרבה משפחתית

עודכן: 12/01/2022

تصريح قرابة عائلية

עודכן: 26/04/2021

מצגת מנהלים קהילתיים

עודכן: 26/04/2021

ملحق جماهيري- بيت حنينا

עודכן: 26/04/2021

בחירות במנהלים הקהילתיים

עודכן: 11/01/2022

ملحق جماهيري- صور باهر

עודכן: 26/04/2021