מאגר מידע

מסמכים

ملفات

תקנון הבחירות

עודכן: 26/04/2021

תקנון הבחירות (ערבית)

עודכן: 26/04/2021

המדריך למועמד/ת המתחיל/ה

עודכן: 26/04/2021

המדריך למועמד/ת המתחיל/ה (عربى)

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת מועמדות

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת מועמדות

עודכן: 26/04/2021

טופס הסרת מועמדות

עודכן: 26/04/2021

טופס הסרת מועמדות

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת ערר - מקומית

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת ערר (عربى)

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת ערר - עליונה

עודכן: 26/04/2021

טופס הגשת מעומדות (عربى)

עודכן: 26/04/2021

תקנון המינהל הקהילתי

עודכן: 26/04/2021

תקנון המינהל הקהילתי​

עודכן: 26/04/2021

חוברת הנהלות ציבוריות

עודכן: 26/04/2021

חוברת הנהלות ציבוריות (ערבית)

עודכן: 26/04/2021

הצהרת קרבה משפחתית

עודכן: 26/04/2021

הצהרת קרבה משפחתית

עודכן: 26/04/2021

מצגת מנהלים קהילתיים

עודכן: 26/04/2021

מצגת מנהלים קהילתיים

עודכן: 26/04/2021

בחירות במנהלים הקהילתיים

עודכן: 26/04/2021

בחירות במנהלים הקהילתיים​

עודכן: 26/04/2021