מינהל קהילתי בית הכרם

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

עולים
0

מרבית העולים מוצאם במדינות ברית המועצות לשעבר, ארצות הברית, צרפת ורוסיה

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

1.43% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

35.42% – מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי בית הכרם מחולק ל-3 אזורי בחירה, בכל אזור בחירה מספר שונה של נציגים על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • יפה נוף: 2 נציגים; הצבעה לנציג 1
  • בית הכרם הותיקה: 4 נציגים; הצבעה ל 2 נציגים 
  • רמת בית הכרם: 3 נציגים: הצבעה ל2 נציגים
 
 
בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה 

החלטת הועדה המקומית בנושא שיריון נשים:  2 מקומות לנציגי ציבור (לפחות) לכל מגדר בהנהלה

קלפיות

בית הכרם - בי"ס יפה נוף

התומר 5

16:00-22:00

נגיש

בית הכרם - בית הועד

החלוץ 33

8:00-22:00

לא נגיש

בית הכרם - המינהל הקהילתי

שדרות הרצל 137

8:00-22:00

נגיש

מרכז מסחרי כיכר דניה

שדרות הרצל 103

16:00-22:00

נגיש

מרכז מסחרי רמת בית הכרם

אביזוהר 8

9:00-21:00

נגיש

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

כמה מילים על השכונה:

השכונה נוסדה בשנת 1920 כשכונת גנים עצמאית מחוץ לירושלים. היא תוכננה על-ידי האדריכל ריכרד קאופמן שתכנן בין השאר את רחביה, נהלל ותיאטרון הבימה הישן. ב-1949 השכונה סופחה לירושלים. 

השכונה שומרת על אופייה, מהווה מוקד משיכה למשפחות צעירות ולהגירה חיובית, התושבים חשים גאווה מקומית וסולידריות קהילתית, השכונה מתנהלת על פי עקרונות הקיימות ואיכות הסביבה ובעלת מערכת חינוך ערכית ברמה גבוהה.

בגלל איכויותיה וצביונה השכונה מהווה אבן שואבת גם לתושבים משכונות אחרות ובמקרים רבים מהווה "קו עצירה" אחרון של זוגות צעירים והוריהם לפני עזיבתם את העיר.

על המנהל הקהילתי בבית הכרם:

המנהל הקהילתי בבית הכרם אחראי על כ-18,500 תושבים המחולקים ל-3 תת שכונות: בית הכרם הוותיקה, רמת בית הכרם ויפה נוף. 

במינהל הקהילתי בבית הכרם משתתפים בפעילות קבועה כ-3000 איש מכל הגילאים וכ-200 פעילים ומתנדבים. הוא קיים בשכונה כבר יותר מארבעים שנה, ופועל רבות לשימור הערכים של מייסדי בית הכרם. יש דגש על היותה שכונה ירוקה, ומגמה לטיפוחה של מערכת החינוך הענפה. המנהל הקהילתי מפעיל את הילדים, הנוער והמבוגרים בשכונה במסגרות מגוונות, ומייצג את תושביה בפני העירייה והשלטונות. הוא מוציא עיתון שכונתי ויוזם פעולות תרבות וספורט לאורך כל השנה.

המנהל הקהילתי מקיים חברה אזרחית על-ידי שיתוף תושבים בוועדות, העצמת תושבים בכל הנושאים לרבות התחום הפיסי, שימור אופי השכונה, וערבות הדדית לחלשים, ניצולי שואה, עמיתים, חד הוריות, גמלאים, מתקשים כלכלית וכדומה.

המנהל הקהילתי הוא "תבנית נוף שכונתנו" ומהווה גורם משמעותי בקבילה ומוקד משיכה לכלל תושבי השכונה ואחרים.

המנהל הקהילתי בבית הכרם עשיר במתקנים נאים ובפעילויות מגוונות למען התושבים בתחומי תרבות, ספורט, גיל הזהב, חוגים, הגיל הרך ועוד.

עיקר מאפייניו של המנהל הקהילתי הם מעורבות התושבים בקבלת החלטות, הפעלת ועדות רבות הפועלות לרווחת הקהילה בתחומי התוכן: חינוך, ביטחון, תרבות, עיתון שכונתי ותכנון פיסי אורבני. באמצעות אלה מתקבלת תרומה חיובית משמעותית לתהליכים הדמוגרפים החיוביים העוברים על השכונה במטרה לשמור על צביונה המקורי כשכונת גנים.

 

 

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

שכונת גנים ירוקה השומרת על צביונה ואיכויותיה הפיסיות, החינוכיות והקהילתיות. משמרת וממשיכה לפתח את מרכיבי ההצלחה של המרקם השכונתי הקיים.

ערכי הליבה של המינהל הקהילתי:

שכונות המינהל

בית הכרם הוותיקה
יפה נוף
רמת בית הכרם

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

המועמדים