מינהל קהילתי הר נוף

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

עולים
0

מרבית העולים מוצאם במדינות ארה"ב, צרפת ואנגליה

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

3.1% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

26.22% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית.

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר. 

המינהל הקהילתי הר נוף נחשב כאזור חלוקה אחד עם 9 נציגים; כל בוחר רשאי להצביע ל3 נציגים 

החלטת הועדה המקומית בנושא שיריון נשים: אישרור סעיף תקנון הבחירות העירוני, במידה ואף אישה לא נבחרה לתשעת המקומות הראשונים, האישה עם מספר הקולות הגבוה ביותר, נכנסת למקום התשיעי על חשבון המועמד שזכה במקום זה בבחירות.

 

קלפיות

אולם הפיס

חי טייב 42

8:00-22:00

נגיש

מועדון גיל הזהב

מישקלוב 24

8:00-22:00

נגיש

מינהל קהילתי

רח' קצנלבוגן 43

8:00-22:00

נגיש

מקום למשפחה

רח' שאולזון 49

8:00-22:00

נגיש

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

המינהל הקהילתי מפעיל שורה של שירותים בתחומים שונים של העצמה ופיתוח קהילתי, בינוי קהילה, חינוך בלתי פורמלי, תרבות, תכניות לאוכלוסיית צמי"ד, הפעלת מועדון גיל הזהב לאוכלוסייה הבוגרת, העשרה והעצמה אישית, ליווי והעצמה של ארגונים קהילתיים שכונתיים, העצמת תושבים ושיתוף התושבים בתהליכי תכנון.

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

המועמדים