מינהל קהילתי יובלים

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

עולים
0

מרבית העולים מוצאם במדינות צרפת, בריה"מ, מרוקו וארה"ב

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

3.7% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

32.34% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

יובלים מחולקת ל 3 שכונות: קריית יובל, דניה ומלחה לכל אחד מפה נפרדת וחלוקה נפרדת

קריית יובל – 5 אזורי בחירה:

  • קרית יובל מערב: 1 נציג; הצבעה לנציג 1
  • קרית יובל מרכז: 1 נציג; הצבעה לנציג 1
  • קרית יובל דרום: 1 נציג; הצבעה לנציג 1
  • קרית יובל מזרח: 1 נציג; הצבעה לנציג 1
  • קרית יובל שטרן: 1 נציג; הצבעה לנציג 1
 

דניה – 2 אזורי בחירה:

  • רמת דניה: 1 נציג
  • רמת שרת: 1 נציג
 

מלחה – 1 נציג

בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה

לנוחיותכם מפה מפורטת לפי שמות הרחובות

מוזמנים ומוזמנות לראות את כנס החשיפה לבחירות שנערך בזום ב4 במאי 

מצגת הבחירות שהוצגה בכנס החשיפה 

מוזמנים לצפות במועמדים למינהל הקהילתי

החלטת הועדה המקומית בנושא שיריון נשים: 2 מקומות לנשים, במידה שלא תיבחר אף אישה, או שתיבחר איזה אחת בלבד, ייבחנו אזורים 1-7 (למעט מלחה) בהתאם לקריטריון 5.4.2 בתקנון הבחירות, והאישה שקיבלה את מספר הקולות היחסי הגבוה ביותר תחליף את המועמד באזור. במידה ולא נבחרה אף איזה להנהלת המינהל הקהילתי, ונכנסה אישה אחת מאחד מאזורי קריית יובל (1-5) האישה הבאה תיכנס מאחד מאזורי רמת שרת – רמת דניה (6-7) ולהפף. 

 

קלפיות

בית הכנסת ריטמן

אריה ל. קובובי 2

8:00-22:00

לא נגיש

בית טיילור

זנגוויל 23

8:00-22:00

נגיש

בית ספר ארגנטינה

אולסוונגר 3

8:00-22:00

לא נגיש

בית רחל

עמנואל אולסבנגר 48

8:00-22:00

נגיש

הסנפלד

שטרן 3

8:00-22:00

נגיש

מרכז מסחרי

אורוגואי 1

8:00-22:00

נגיש

מרכז קהילתי רמת שרת

קדיש לוז 1

8:00-22:00

נגיש

פיליפ לאון

צ'ילה 8

8:00-22:00

נגיש

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

מינהל קהילתי יובלים יהיה בית פתוח לכלל הקהילה וייתן מענה לצרכים המשתנים של כל קבוצה וכל פרט בה, תוך שמירה על פלורליזם ושוויון.
תושבי שכונת יובלים יהוו גורם יוזם ומשמעותי בעיצוב המרחב החינוכי, הקהילתי, התרבותי והאורבאני.
החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי יהוו את הליבה הערכית של השכונה ומוסדות החינוך יהיו שותפים במרקם הקהילה.
מרחב יובלים יהיה נגיש לכל, לבעלי צרכים מיוחדים, לילדים, להורים ולאוכלוסייה המבוגרת.
המינהל יפעל בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים, יפתח ערבות הדדית וחברה יוזמת וחסונה.

שכונות המינהל

רמת דניה
רמת שרת
מלחה
קרית יובל

המועמדים