מינהל קהילתי נווה יעקב

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

עולים
0

מרבית העולים מוצאם במדינות ארה"ב, בריה"מ לשעבר ואתיופיה

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

5.5% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

23.88% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי נווה יעקב מחולק ל-3 אזורי בחירה, בכל אזור בחירה מספר שונה של נציגים על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • מזרח: 3 נציגים; הצבעה לנציג 1
  • מרכז: 3 נציגים; הצבעה לנציג 1
  • כניסה לשכונה: 3 נציגים; הצבעה לנציג 1
 


בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה

קלפיות

אולם חפץ חיים

הרב ש"י זווין 41

8:00-22:00

לא נגיש

ביהס בית יעקב, כיתה 19

הרב פרדס 39

15:00-22:00

לא נגיש

מינהל קהילתי - מעון פיס

שדרות נווה יעקב 38

8:00-22:00

נגיש

נווה אלישבע, קרוואן

בלבן

15:00-22:00

לא נגיש

שלוחת קמניץ

אסטורה 1

8:00-22:00

לא נגיש

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

מינהל קהילתי נווה יעקב מטרתו להקשיב לשיח התושבים לממש דופק קהילתי ולייצר פעילות תואמת תרבות. לאורך השנה שתתאים ככל האפשר לצרכים לרצונות ולחלומות של 30,000 תושבי השכונה.
המינהל מהווה דלת פתוחה לכל תושב ותושב.
המענים שניתנים במסגרת המינהל רבים מגוונים דינמאים ומשתנים. גיל שלישי נוער נוער מתמודד צמי"ד קליטה מרכז ספורט ובריכה מרכז שניה מהבית העסקת אנשים עם מוגבלות תכנון אורבני קידום כלכלה מקימת שיתופי ציבור.
נווה יעקב הוקמה בראשית שנות ה-70 כשכונת קצה בצפון העיר.
עם תחילת שנות ה-90 השכונה התרחבה עם הקמת קריית קמיניץ
השכונה משתרעת על כקמ"ר וחצי, וגודל הדירה הממוצעת עומד על 69 מ"ר (לעומת 81 מ"ר בכלל העיר).

בעשור האחרון חל שינוי דמוגרפי משמעותי עם כניסה מסיבית של משפחות צעירות,

תמהיל השכונה כיום:

כ-25% בגילאים 0-6

וכ-47% בגילאים 0-18.

 

 

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

המועמדים