מינהל קהילתי צור באהר

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

9.6% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

17.84% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי צור באהר מחולק ל-3 אזורי בחירה, בכל אזור בחירה מספר שונה של נציגים על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • אום ליסון: 2 נציגים
  • צור באהר: 5 נציגים
  • אום טובא: 2בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

המינהל הקהילתי נותן שירות ל 3 שכונות הן ( צור באהר באוכלוסייה של 28 אלף תושבים, אום טובא 6000 תושבים ואום ליסין 4000 תושבים)
הרכב האוכלוסייה בשכונות קיימת על בסיס משפחתי ( 15משפחות גדולות ) וקרוב מ 18% אחוז מתושבי האזור הם מחוץ להרכב המשפחתי ( משפחות מזרח ירושלמיות מאזורים שונים שבאו לגור באזור אחרי בניית גדר הבטחון בין ירושלים והגדה המערבית)

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

מנהל קהילתי מוביל חברה אזרחית שוויונית יצרנית תומכת ומגובשת שרואה בו בית שני , ומובילה שיתופי פעולה עם כל שכונות העיר .

שכונות המינהל

צור באהר
אום טובא
אום ליסין

המועמדים