מינהל קהילתי רוממה

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

עולים
0

בעיקר מ-ארה"ב, אנגליה ובלגיה

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

8.6% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

37.8% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר. 

המינהל הקהילתי רוממה נחשב כאזור חלוקה אחד עם 9 נציגים. 

קלפיות

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

מנהל קהילתי רוממה מיזג לתוכו בשנה הנוכחית את מרכז קהילתי ע"ש גרוס רוממהחברת חל"ץ שפעלה משנת 1971 כחברת בע"מ בבעלות קרן ירושלים . המנהלהקהילתי הינו היום עמותה מעין עירונית ומהווה זרוע קהילתית ושרותית של עיריתירושלים למרחב הגאוגרפי המצ"ב .

15 חברים מכהנים בהנהלת העמותה 6 מהם ממוני עיריה והחברה למתנס"ים ו 9 חברים תושבים המיצגים את 3 קבוצות תרבותיות עיקריות ליטאי, ספרדי וחסידי .

המנהל הקהילתי מפעיל 20 חברי צוות בכיר שמנהלים שמרכזים עשרות אלפי תושבים בפעילויות מגוונות יחד עם כ 150 עובדים זמניים בתחומים השונים מצ"ב חוברת תוכניות עבודה של המנהל הקהילתי.

חברי ההנהלה מקרב התושבים לוקחים חלק פעיל ומשמעותי בהובלת התוכניות הקהילתיות בתקופת שנת הקורונה חברי ההנהלה לקחו חלק משמעותי בהבראת השכונה תמכו והיו שותפים פעילים ביוזמה והפעלת תכניות המנהל בתקופת הקורונה והיו שותפים לתמיכה במערכת הסברה מותאמת לתושבי השכונה ייצרו אתהתשתית לצוות מקצועי ייעודי שגויס לטובת טיפול בחולים ומשפחותיהם והורדתמפלס התחלואה ברוממה . חברי ההנהלה פעלו בברכתם של רבני השכונה

בהנהגתו של הרב ישראל גנס שליט"א .

שכונת רוממה מאופיינת במגוון קהילות המנהלות בניהם דיאלוג מתמיד קשרים
ושת"פ . המאפיין המרכזי הוא השלום והאחווה שקיים בקרב תושבי השכונה בשלוש הקבוצות המרכזיות : ליטאי , חסידי , וספרדי ,בנושאים המכילים פוטנציאל מחלוקת, נציגי הקבוצות בחסותם של רבני השכונה יודעים איך לנהל את המחלוקת בדרך בה השלום והאחווה ישמרו בשכונה . חלוקה גאוגרפית של השכונה אינה המרכיב המרכזי הואיל ונציגי והקבוצות השונות מתגוררות בכל חלקי השכונה בשכונות , תל ארזה – עזרת תורה , צאנז בעלז , מטרסדורף אונסדורף , רוממה עלית – תחנה
מרכזית ,רוממה תחתית.

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

יחד עושים יותר!

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

המועמדים