מינהל קהילתי תלפיות מזרח וארנונה הצעירה

0
תושבים

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

0
עולים

מרבית העולים מוצאם במדינות ברית המועצות לשעבר, ארה"ב וצרפת

% 0
משפחות צעירות

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

0
תלמידים

2.4% מכלל התלמידים בעיר

% 0
מתגוררים בדירה בבעלותם

33.4% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

על המינהל

המנהל הקהילתי ע"ש שאלתיאל הוא הארגון המוביל בתלפיות מזרח וארנונה הצעירה למתן שירותי חינוך, תרבות ופנאי לכלל התושבים. המינהל מוביל תהליכים של בינוי קהילה, שיתוף ציבור ומפתח רשתות תקשורת קהילתיות עם תושבי השכונה באמצעות ועדות ציבוריות ופלטפורמות נוספות. המינהל מפעיל שירותים של מעונות יום, צהרונים, חוגים ומרכז ספורט. המינהל מוביל פעילות בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי לנוער, משפחות צעירות, תרבות ופנאי לכלל התושבים, קליטת עליה, רווחה וגיל שלישי. המינהל פועל ב-7 מבנים ברחבי השכונה ומעסיק למעלה מ-200 עובדים.

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

המנהל הקהילתי ע"ש שאלתיאל הוא הארגון המוביל בתלפיות מזרח וארנונה הצעירה למתן שירותי חינוך, תרבות ופנאי לכלל התושבים בשותפות עם גורמי הממסד השכונתיים העירוניים והלאומיים.
המנהל הקהילתי חותר לעיצוב וקידום הקהילה כחברה אזרחית פלורליסטית, אחראית ומעורבת ציבורית המשלבת ותיקים ועולים, תוך כדי מימוש הפוטנציאל הטמון בתושבים למנהיגות ולקיחת אחריות קהילתית.

 

"יעוד המינהל הקהילתי"- מקום להזדמנויות עבור קהילת תלפ"ז וארנונה הצעירה

יצירת מגוון פעולות המחזקות את החוסן הקהילתי, תחושת השייכות והמשמעות, תוך מתן הזדמנויות למעורבות, אחריות ויוזמה, בשותפות עם מגוון קהילות, קבוצות ופרטים.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי תלפיות מזרח מחולק ל-5 אזורי בחירה, בכל אזור בחירה מספר שונה של נציגים על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • אזור אחד: 2 נציגים
  • אזור שתיים: 2 נציגים
  • אזור שלוש: 2 נציבים
  • אזור ארבע: נציג אחד
  • אזור חמש: 2 נציגים
 
 
בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה 
 
לנוחיותכם מפה מפורטת לפי שמות הרחובות 

שכונות המינהל

תלפיות מזרח

נוסדה בשנת 1974ומונה כ – 16,900 תושבים/ות, אוכלוסייה  פלורליסטית, מעמד סוציואקונומי בינוני. שכונה צעירה ואחוז עולים גבוה

ארנונה הצעירה

נוסדה בשנת 2010 ומונה כ- 2200 תושבים/ות, מעמד סוציואקונומי בינוני- גבוה, אוכלוסיה בעיקרה "משפרת דיור" ומבוגרת.

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

המועמדים