ועדת בחירות מקומית

רמת שלמה

תפקידי הועדה

תפקידה של הועדה הוא לפקח ולנהל את הליך הבחירות במינהל הקהילתי, ומשמשת כוועדת ערר מקומית.
חבריה ממונים באמצעות כתב מינוי בחתימת ראש העיר.
הוועדה מוסמכת להכריע בכל עניין הקשור לבחירות, ובאחריותה לפרסם את תקנון הבחירות המקומי.
באחריות הוועדה להכין תקציב ותוכנית עבודה לבחירות, שיובאו לאישור ועדת הבחירות העירונית המרכזית.

הרכב הועדה

רועי אברהם

יו"ר

שפרה אסרף

עיריית ירושלים

ליבי זייבלד

חברה למתנסים

יעקב שורק

עיריית ירושלים

אלי יעקובי

נציגי ציבור

החלטות ועדת הבחירות

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

החלטת ועדת בחירות

12/09/2020

הגשת ערר - ועדה מקומית

ועדת הבחירות המקומית משמשת גם כוועדת ערר. כל תושב או תושבת המעוניינים לערער על החלטות הוועדה יכולים להגיש ערעור בתוך שלושה ימי עסקים ממועד פרסום ההחלטה. לאחר שלושה ימים, לא ניתן להגיש ערעור.

במידה והחליטה הוועדה המקומית לדחות את הערר, ניתן להגיש בתוך שלושה ימי עסקים ערעור לוועדת הבחירות המרכזית, המשמשת גם כוועדת ערר עליונה.

מסמכים נדרשים

על מנת להגיש ערר תקין עליכם לצרף להגשה תצהיר מלא וחתום ע"י עורך דין

באפשרותכם להגיש את הערר באופן ידני במשרדי המינהל

להגשת ערר לועדת הבחירות המרכזית

הטופס נשלח בהצלחה

העתק של הטופס נשלח למייל אותו ציינתם , יש לבדוק גם בתיקיית ה"ספאם".

במידה ונתקלתם בבעייה במילוי הטופס או שהנכם חוששים שאינו נקלט, הנכם מוזמנים לפנות למנהל הקהילתי שלכם או למייל: votejlm1@gmail.com