22.12.20 - סבב א'
בחירות למינהלים הקהילתיים

המקום שלכם להשפיע

תוצאות הבחירות סבב א'

מינהל קהילתי

חומת שמואל

מינהל קהילתי

פסגת זאב

מינהל קהילתי

בקעה

מינהל קהילתי

גוננים

מינהל קהילתי

גינות העיר

מינהל קהילתי

בית וגן

מינהל קהילתי

אשכולות

מינהל קהילתי

בית צפאפא
נגן וידאו

מה הם
מינהלים קהילתיים?

מינהל קהילתי הוא הדרך הירושלמית לנהל את חיי הקהילה והחברה בשכונה. 31 המינהלים הקהילתיים הפזורים ברחבי ירושלים, משמשים כלי עירוני משלים לניהול העיר ולחיזוק הקשר בין העירייה לתושבים.

למינהל הקהילתי שלושה תפקידים מרכזיים:

1. לספק לתושבים שירותים שכונתיים-מקומיים בתחומי הפנאי, התרבות, תכנון עירוני ועוד, בהתאם למדיניות העירונית.

2. להיות הגורם המקשר בין העירייה לבין תושבי השכונה, על מנת ליצור שיתוף פעולה מוצלח עבור התושבים.

3. לפתח את חיי הקהילה בשכונה ולהוות פלטפורמה להתארגנות ויוזמות קהילתיות, ולהצמיח מנהיגות מקומית מובילה ומשפיעה.

מי שמובילה את המערך החשוב של המינהלים הקהילתיים היא ההנהלה, בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המקצועי. ההנהלה מורכבת מתושבי השכונה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, והצוות המקצועי מורכב ממנהל/ת המינהל וצוות העובדים האחראים על הוצאת המדיניות העירונית והמינהלית לפועל. יחד, שני הגופים עובדים כדי להוביל ולקדם את המינהל הקהילתי ולמעשה את איכות חיי התושבים בשכונה.

מהי הנהלת המינהל הקהילתי
ומה תפקידיה?

הנהלת המינהל הקהילתי היא הגוף המוביל את המינהל ומתוה את החזון לחיים השכונתיים. 

ההנהלה מורכבת מ-15 חברי הנהלה, מתוכם:

יחד, הנהלת המינהל אחראית לגיבוש החזון הקהילתי וקביעת המדיניות, שיתוף התושבים וייצוג צרכיהם, וסיוע לצוות המקצועי ביישום המדיניות.

יש
בחירות!

הבחירות למינהלים הקהילתיים מתקיימות כדי לאפשר לכם התושבים לבחור את הנציגים שלכם בהנהלה, האחראים לייצג ולשמור על האינטרסים שלכם ולקדם את איכות החיים בשכונה. זהו מודל עירוני ייחודי לירושלים (אשכרה, יחיד בעולם!) בו התושבים לוקחים חלק ישיר בעיצוב הסביבה בה הם חיים. זוהי הזדמנות ייחודית להוביל שינוי אמיתי בשכונה, וליצור מקום שטוב לחיות בו, עבורכם ועבור ילדכם.

בכל מינהל שיטת הבחירות שונה במקצת (פרטים בעמוד המינהל הספציפי), אך הזכות לבחור ניתנת לכל תושב ותושבת השכונה מעל גיל 17. המועמדים בבחירות הם תושבי השכונה מעל מעל גיל 21, שעומדים בקריטריונים המפורטים בתקנון הבחירות.

סבב הבחירות הקרוב יערך בשמונה מינהלים קהילתיים שונים: חומת שמואל, גוננים, גינות העיר, בקעה, בית צפאפא, פסגת זאב, בית וגן ואשכולות.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדת הבחירות
המרכזית