מינהל קהילתי בית צפאפא

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בבחירות דמוקרטיות שנערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-22.12.20. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. כל תושב יוכל להתמודד ולהצביע רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי בית צפאפא מחולק לשני אזורי בחירה, כל אחד מהם בעל מספר נציגים שונה בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • בית צפאפא– 7 נציגים
  • שרפאת– 2 נציגים

כדי לדעת לאיזה אזור בחירה אתם משתייכים – תוכלו להזין את כתובת מגוריכם במפה החיה שלנו, ולקבל מיידית את התשובה.

המועמדים

בית צפאפא
שרפאת

מיקומי הקלפיות

מינהל קהילתי בית צפאפא

איחוד הכפר 1

08:00-22:00

נגיש

המינהל במספרים
תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

המהווים 1.4% מכלל התלמידים בעיר ירושלים.

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

32% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

על המינהל

רקע על השכונה:

תחילתה של השכונה בכפר עתיק ששכן כ-4 ק"מ מדרום-מערב לעיר העתיקה של ירושלים, על אפיק נחל רפאים. בשכונה ניתן למצוא עד היום עדויות להיסטוריה העתיקה שלה, כמו מערות קבורה קדומות, שרידים של כנסייה ביזנטית, ושרידי מבנים מהתקופה הצלבנית. 

מסילת הרכבת בין יפו לירושלים שנסללה בסוף המאה ה-19, עברה בכפר וחצתה אותו לשניים, בדרכה על העיר לאורך נחל רפאים. הקמת שכונת קטמון בתחילת המאה ה-20 קירבה את גבול העיר ירושלים אל הכפר, אך עד סוף תקופת המנדט הבריטי היה הכפר מנותק מן העיר ולא היווה חלק ממנה. משנת 1951, חלקו הצפוני של הכפר אוחד עם העיר ירושלים, כשהחלק הדרומי השתייך לממלכת ירדן. בשנת 1967 אוחדו חלקי הכפר ובית צפאפא נהפכה לשכונה שלמה בירושלים.

על המינהל:

מינהל קהילתי בית צפאפא-שרפאת הוקם בשנת 1989. המינהל שם לו למטרה לעבוד בשיתוף פעולה מלא במגוון תחומים עם כלל הגורמים הקהילתיים, על מנת לשפר את איכות החיים בשכונה הן מבחינה פיזית והן מבחינה חברתית.

בתחום הפיזי, פועל המינהל יחד עם התושבים על שיפור התשתיות בשכונה, כמו מים, ביוב והסדרת הכבישים. בנוסף, מייצג המינהל הקהילתי את ההחלטות והפעולות של התושבים אל מול העירייה וגופים נוספים.

כחלק מתכנית הניקיון העירונית, גם מינהל קהילתי בית צפאפא מקיים מבצעי ניקיון בשכונה ופועל למען שמירה וטיפוח המרחב הציבורי בשכונה.

בתחום החברתי, עובד המינהל במעגלי חיים שונים:

המינהל הקהילתי דוגל בעבודה משותפת עם התושבים, ותושבי השכונה אכן לוקחים אחריות באופן פעיל על התנהלותו של כל פרויקט ומתווים את דרכי הפעולה. אנו מאמינים כי ביחד נוכל לקדם את הקהילה ולשפר את איכות החיים עבור כולנו!

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית