ועדת הבחירות העירונית

חברי הועדה

יו"ר הוועדה אריה קינג

סגן ראש העיר

צביקה כהן

סגן ומ"מ ראש העיר

אברהם בצלאל

סגן ראש העיר

יוסף חביליו

סגן ראש העיר

חיים אפשטיין

חבר ההנהלה

יהודה בן יוסף

חבר הנהלה

אהרון דוד בלומנשטוק

חבר הנהלה

משה גורא

חבר הנהלה

מיכאל הלברשטאם

חבר ההנהלה

יהודה פרוידיגר

חבר הנהלה

לורה וורטון

חבר הנהלה

עופר ברקוביץ

חבר מועצה

אדיר שוורץ

חבר מועצה

אבישי כהן

חבר מועצה

חגית וולף
יחיאל שוסהיים

תפקידי הועדה

תיאור הועדה:

הועדה למינהלים קהילתיים של עיריית ירושלים בשבתה כוועדת בחירות עירונית, בראשות מחזיק תיק המינהלים הקהילתיים.

תפקידיה:

*החלטות הועדה כפופות לאישור ראש העיר יחד עם חובת ההיוועצו