אברהם (אבי) שלום

מינהל: מערב
אזור בחירה: פסגת זאב
אודות המועמד/ת:
פעיל חברתי משנת 1985, עוד בתחילת פתיחת השכונה.
עסקתי בנושאים של ניקיון, תחבורה ציבורית, מחשב לכל ילד- פרויקט שקידמתי כחבר המינהל.
משנת 2005 אני חבר בהנהלת המינהל כנבחר ציבור וכיהנתי כיו"ר המינהל בין השנים 2011-2012.

מה המצע שלך – ניקון, גינון וטיפוח השכונה ,פעילות בתחום התרבות בשכונה לכלל המגזרים והגילאים וקידום עסקים בשכונה.