אברהם ברקוביץ

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: סנהדריה המורחבת
אודות המועמד/ת:
בן 40, בוגר ישיבות חרדיות ליטאיות ידועות, בוגר כוללים לעיון, כוללי קירוב רחוקים, נשוי אב ל – 8, תושב סנהדריה המורחבת.

מצע
בשנים האחרונות הקב"ה גלגל לכך שהרבה מהעשיה מהשכונה התנקזה לפתחי, החל מדברים קטנים וכלה בדברים גדולים יותר, בשכונתנו יש יחידות דיור אשר מתגוררים בה בודדים רווקים וגלמודים כמה מהם עזרתי ולוויתי אותם, מכירות שכונתיות של חסד כמה מהם יש לי שם ידים, ארגון אוכל בל תשחית עבור משפחות ברוכות, במשך הזמן בס"ד בקשוני להיות רכז בחורי ישיבות בשכונה עם המינהל הקהילתי אשכולות וכן איגוד בני הישיבות זיצ'ים, ערבי חנוכה, טיולים ותוכניות במדי חופשה, סיום הש"ס השכונתי בחורף אשתקד ערכתי אותו מתחילתו ועד סופו, מניני ה'קורונה' הייתי גבאי ואחראי, כמו כן שנים רבות הנני אחראי בכל הצד הטכני של מוסד וכולל בשכונת קריית מנחם במערב העיר והפעלת מערכת שיעורים לבעלי בתים בין מנחה לערבית מידי יום ביומו.

חזון
לטפל בכל צרכי השכונה לכלל ולפרט
להשוות את התקציבים של השכונה לשאר השכונות
הגברת הפעילות בקרב בני הישיבות
פתיחת ישיבת מתמידים לילדים בשכונה
שיפוץ והקמת פארקים לילדי השכונה
וכמובן לא לשכוח את הטיפול והטיפוח הסביבתי בבורות ובמפגעים הקיימים בשכונה
ולהגביר את הניקיון בכל השכונה וגם בשצפי"ם