אביעד אזרן

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: בית ישראל
אודות המועמד/ת:
יליד השכונה . איש ציבור. נשוי. פעיל חברתי בשכונה. מארגן בשנים האחרונות פעילות לילה לנוער מתמודד בשכונה. ודאגה לטיפוח ונקיון השכונה.
יזום של פעילות בשעות הפנאי לילדים ונוער(שבתות חגים חופשות)
הכוונה למשפחות השכונה למיצוי זכויות .הפנית הורים ליעוץ והכוונה מול בעיות חינוכיות.
לדאוג לנוער המתמודד בשכונה הכולל פעילות ערב