אחמד סלמאן احمد سلمان

מינהל: בית צפאפא
אזור בחירה: בית צפאפא
אודות המועמד/ת: