אסעד עבד אל נבי اسعد عبد النبي

מינהל: בית צפאפא
אזור בחירה: שרפאת
אודות המועמד/ת: