אפי הוכשטיין

מינהל: גינות העיר
אזור בחירה: קרית שמואל
אודות המועמד/ת:
רקע: נולדתי בקריית שמואל, גדלתי בקריית שמואל ואנחנו מגדלים את ילדינו בקריית שמואל.
חזון: קרית שמואל הינה שכונה שקטה ומגוונת, היא כך מהיווסדה והצליחה לגדול ולשמור על צביונה. ברצוני לייצג את שכניי בקרית שמואל ולשמור על ייחודה במקביל להמשך התפתחותה וגדילתה.