בן הראש חיים

מינהל: גינות העיר
אזור בחירה: רחביה
אודות המועמד/ת:
נשוי תושב רחביה איש עסקים

חבר בגופים ציבוריים שונים

לדאוג לרווחת כלל תושבי רחביה