חיים בקר

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: רמת אשכול
אודות המועמד/ת: