עזריאל ברוקס

מינהל: ארזי הבירה
אזור בחירה: אשכולות
אודות המועמד/ת: