ברכה טובה

תלפיות מזרח

אזור בחירה 5
אודות המועמד/ת:
טובה ברכה נשואה פלוס 4 ילדים. תושבת השכונה כבר 38 שנים. עבדתי בחברת בזק בשיווק העיסקי מעל 30 שנה ושמונה שנים בלשכת הרווחה בקעה תלפיות. אני פעילה במס תחומים בשכונה כבר 22 שנים – סיימתי קורס מנהיגות חברתית. ומתוכם 11 שנים חברת הנהלה.