דוד גולן

מינהל: גוננים
אזור בחירה: קטמונים
אודות המועמד/ת:
שמי דוד גולן, בן 59, תושב השכונה משנת 1984.
נשוי ואב לארבעה.
עובד תעשייה אווירית בתחום בקרת איכות כ37 שנים.
פעיל חברתי מזה שנים רבות ויו"ר המנהל המכהן.

פעיל חברתי בשכונה.
בעבר יו"ר וועדת תקשורת בשכונת הקטמונים במסגרתה ערכתי את העיתון השכונתי הראשון "קול קטמון". חבר וועדת חינוך בה עסקנו בגיוס משאבים לטובת השכונה – קישור בין בתי הספר למנהל הקהילתי, פעילות חינוך פורמלית ובלתי פורמלית, שעות לימוד לצהרונים ועוד.
הקמת בית כנסת לקהילה האתיופית בשכונה.
יו"ר וועדת כספים וכח אדם בשנים האחרונות.
יו"ר מנהל גוננים כיום.

תחומים בהם הייתי רוצה להשפיע –
חינוך, רווחת תושבי השכונה והתחדשות עירונית
סבור כי יש להרחיב את מגוון הוועדות המקצועיות במנהל שיוכלו לתת מענה מיטבי לתושבים – אנשי מקצוע שיקדמו תחומים ייעודיים כגון התחדשות עירונית, מצוקת חנייה, תברואה (הטמנת אשפה) ועוד.
אני בעל ניסיון מתאים לתפקיד, בעל היכרות וקשר יומיומי וישיר עם תושבי השכונה.
מאמין כי יש לי את היכולת האישית, הניסיון והכלים להשפיע על רווחת התושבים, שיפור איכות חייהם בשכונה וקידום היקף ואיכות השירותים הניתנים להם.