דניאל שוקרון

בית הכרם

יפה נוף
אודות המועמד/ת:
גר בבית הכרם משנת 1992, משפטן בהשכלתי, איש ידיעת הארץ, אוהב ירושלים. מכהן כסמנכ"ל החברה הממשלתית לפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה.
חבר הנהלת המנהלת , ריכזתי את וועדת כ"א וכספים, פעיל בקהילה הדתית לאומית בשכונה.