אליהו הורן

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: שמואל הנביא
אודות המועמד/ת:
להוסיף פעילות לנוער ולאברכים