זביחי ישראל מאיר

מינהל: גוננים
אזור בחירה: קטמונים
אודות המועמד/ת:
רב קהילת חניכי הישיבות קטמונים, ראש ישיבה, ומנהל סינפי בית הוראה המרכזי

עשינו את הבילתי אפשרי, איחדנו את קהילת חניכי הישיבות לצעירים עם קהילת חבצלת השרון ותיקי השכונה.
במסגרת הפעילות הקהילה אנו פועלים למען הכלל בעזרה לניזקקים, חלוקות מזון, שיעורים לילדים לנוער ולמבוגרים ועוד ועוד.

המטרה שלי היא להגיש את הטבות המנהל לכלל התושבים ללא הבדלים.
להמשיך להגן ולשמור על זכויות תושבי השכונה נוכח האתגרים וכח הפולטי של שכונות האזור.
לדאוג לתזרים תקציבי לשכונה לפי ספירת בית אב ולא לפי ספירה של עשיה פולטית או עסקית.