משה שלום זלצמן

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: בית ישראל
אודות המועמד/ת: