חיים סבג

הר נוף

הר נוף
אודות המועמד/ת:
תושב השכונה זה למעלה מ- 30 שנהמקורב לרבני השכונה ומעורה בחיי הקהילות השונותחבר הנהלה פעיל במינהל הקהילתי הר-נוף ברצף כ-8 שניםפועל רבות בשיתוף לרווחת תושבי השכונה מול הגורמים השוניםמכהן כמפקח אזור י-ם מטעם "מעיין החינוך התורני" ובאופן טבעימשמש אוזן קשבת למצוקותיהם של תושבים והורי תלמידים בשכונהאשמח תמיד להיות לאחיעזר ואחיסמך לכל תושב בשכונהבאופן שבע"ה ימצא פתרון משביע רצון בכל נושא ובכל תחום