נתן חנניה

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: חומה שלישית
אודות המועמד/ת: