יהודה גודמן

בית הכרם

בית הכרם הוותיקה
אודות המועמד/ת:
חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. יליד ירושלים ופעיל סביבתי מזה שנים רבות. יש לי היכרות קרובה וידע רב בנושא שימור עצים ותהליכי פיתוח והתחדשות עירונית. פעיל בשכונת בית הכרם בעשור האחרון בכל תכניות הפיתוח והבינוי, תוך מתן משובים בונים בדיונים בשכונה – עם התושבים, המינהל והעירייה. דגשים עיקריים בפעילותי הינם מסירות, עבודת צוות ומקצועיות מתוך מטרה לשמר את אופי השכונה כ"עיר גנים" – שכונה ירוקה ובמיוחד שימור העצים הגדולים.