יואל צבי קונשטט

נווה יעקב

כניסה לשכונה
אודות המועמד/ת: