יוסי וולפסון

מינהל: גינות העיר
אזור בחירה: רחביה
אודות המועמד/ת:
רקע

נולדתי לפני 51 שנים ברחביה, והיום אני פעיל חברתי ועורך-דין. רחביה בה גדלתי היתה שכונת גנים טבולה בעצים, וסמל להשכלה, לחיי תרבות ולאמונה בפלורליזם ובתיקון עולם. שינויים חברתיים ותרבותיים ואינטרסים נדל"ניים מכרסמים באופי השכונה, והמריצו אותי להתמודד.

חזון

אני מתמודד כדי לקדם ערכים סביבתיים, שוויון ופלורליזם: להגן על העצים, אתרי הטבע העירוני והגינות הקהילתיות; לצמצם מפגעים סביבתיים (מחומרי הדברה עד זיהום אור); לחזק וליזום פרויקטים סביבתיים; לדאוג שקבוצות חברתיות מודרות יקבלו העדפה בשירותים; ולהבטיח בשכונות המינהל אקלים חופשי, מאפשר ושיוויוני, נקי מאפליה ומגזענות לכל סוגיהן.