יוסף זינגר

מינהל: גינות העיר
אזור בחירה: טלביה
אודות המועמד/ת: