יחיאל קצביאן

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: סנהדריה-פאגי
אודות המועמד/ת: