ינון רחמני

נווה יעקב

מזרח
אודות המועמד/ת:
בוגר ישיבת אור ישראל
מרצה ומפעיל פרויקטים בארגון נפש יהודי
מנהל ת"ת גדולת יעקב ומפקח על התתי"ם מטעם רשת בני יוסף,
עשייה חברתית: פרויקט "קשרים" (שמירת קשר עם הקהילה הציבורית והשכונתית) בהיקף ארצי
הקמת ופיתוח מדרשיות לנוער
הקמת קווי תוכן ולמידה ארציים