יצחק ספיר

בית הכרם

בית הכרם הוותיקה
אודות המועמד/ת:
מקצועי הוא חוקר ביצועים, בעל ותק וניסיון רב. אני בעל ראיה מערכתית רחבה ותכנון עירוני מאוד קרוב לליבי. בעל ניסיון כחוקר ומנהל פרויקטים בסביבה אינטרדיסציפלינרית וכן שימשתי בעבר דירקטור בחברה פרטית גדולה (מעסיקה כמה מאות עובדים).
חבר בוועד מתחם תע"ש, פעילות התנדבותית ובה הצלחנו לעצור את תוכנית הבינוי על הקרקע המזוהמת, עם חשש גדול לנזק לשכונת בית הכרם. אנו מלווים ועוקבים אחר פעילות הניקוי והבעיות שטרם נפתרו.
משתתף בדיוני הוועדה לתכנון פיזי של המינהל הקהילתי.