ליאורה ליפשיץ

תלפיות מזרח

אזור בחירה 2
אודות המועמד/ת:
ליאורה ליפשיץ,מתעסקת בחינוך שנים רבות-גם בחינוך הפורמלי וגם בחינוך הבלתי פורמלי.
כיום ובשנים האחרונות אני אחראית על הצהרונים בבתי הספר מטעם עמותת לביא.
בנוסף ברשותי חברה להפעלת אירועים לילדים שכיום בעיקר אני משמחת בהתנדבות.