מאיר לוי

תלפיות מזרח

אזור בחירה 2
אודות המועמד/ת:
מאיר לוי בן 47 נשוי באושר ושמחה ואב לארבעה בחורי חמד.
נולדתי בירושלים בשכונת נחלאות.
פעיל חברתי,
שותף בעשיה בעשיה ציבורית למען הכלל והפרט למעלה מעשרים שנה,
בוגר גרעין נח"ל
(תנועת הנוער העובד והלומד)
הייתי שותף לבניית מוסדות חינוך והפעלתם,גיוס תקציבים ופעילות נלווית.
איש ערכי ואמוני.