דניאל טאובר

בית הכרם

בית הכרם הוותיקה
אודות המועמד/ת:
אני בן 67, נשוי ואב ל- 5 ילדים וסב לנכדה.
עיקר העשייה שלי בשנים האחרונות היו בוועדה הפיזית השכונתית, בה הצלחנו לשפץ את כיכר דניה מצד אחד, ולהיאבק על ריסון תכנית קירוי בגין מצד שני. לשפץ גני משחקים ציבוריים בשכונה מצד אחד, ולקדם את תכנון "מרכז החיים" השכונתי כך שישרת בעיקר את תושבי השכונה מצד שני. לשפר את מצב החנייה, לפני שיהיה גרוע יותר מצד אחד ולנסות לשפר את התחבורה הציבורית מצד שני.