משה לאו

מינהל: גוננים
אזור בחירה: קטמונים
אודות המועמד/ת:
רקע –מחזיק בתואר ראשון בפכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) ותואר שני בכלכלה ומדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. בעל רקע בהדרכה והנחיית קבוצות (יד ושם וגשר).
עבדתי שלוש שנים כסטודנט באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. בארבע השנים האחרונות אני כלכלן בכיר ברשות התחרות (הגבלים עסקיים) ופועל לשמירה על האינטרס הציבורי מול החברות הגדולות במשק ומשרדי ממשלה שונים.
עשייה ציבורית – פעיל בבתי כנסת ובגנים בשכונה, בעיקר בפעילויות לילדים. קיום שיתופי פעולה באירועים שונים עם ארגונים אחרים בשכונה – כמו מכינת עלמה והמרכז לחיים עצמאיים. בתקופת הקורונה הייתי שותף במערכי ההתנדבות בשכונה, בין היתר בסיוע לקשישים.
מביא אתי ניסיון בעשייה וליווי תהליכים במגזר הציבורי. הכרות עם עבודת הממשלה ויכולת לתכנן ולקדם מדיניות. את הניסיון הזה אני מבקש לרתום לטובתנו – תושבי השכונה.


מצע – שיתוף פעולה עם הקבוצות השונות הגרות בשכונה. קידום השכונה ביחד עם התושבים, בהתאם לצרכים שעולים מהשטח, כולל מענה לאתגרים בהווה ועם תכנון ודאגה גם לעתיד.
פיתוח ושמירה על המרחב הציבורי בשכונה. דאגה לנגישות המדרכות ופתרון למצוקת החניה.
קיום מגוון פעילויות תרבות וחינוך וחוגים לכל הגילאים.
שמירה על אינטרס התושבים בתכניות עירוניות ובמהלך הביצוע שלהן.