נעמי קמחין

תלפיות מזרח

אזור בחירה 5
אודות המועמד/ת:
אני תושבת ארמון הנציב,מתגוררת ברחוב מאיר נקר. גדלתי בשכונה. אני נשואה לעמוס ולנו 4 ילדים, בעלת תואר שני במדיניות בחינוך.
המרחב הציבורי ותחושת שייכות ובטחון חשובים לי ביותר. הכרות של 30 שנה עם השכונה נותנת לי פרספקטיבה על חשיבות המעורבות וצמיחה מתוך המקום. הקשר עם האוכלוסייה הוותיקה והאוכלוסייה החדשה מאפשרת מתן מענה מקיף, חשוב לי לגדל את ילדי כמו שאני גדלתי כאן,תוך שימור הטבע העירוני והאחווה והקהילתיות המיוחדת בשכונה.