עבד אל קאריים משעל عبد الكريم مشعل

מינהל: בית צפאפא
אזור בחירה: שרפאת
אודות המועמד/ת: