עופר נורני

מינהל: חומת שמואל
אזור בחירה: שלב ב'
אודות המועמד/ת:
שמי עופר נורני, תושב הר חומה 18 שנה. בין התושבים הראשונים. בבחירות הקודמות הייתי מועמד למנהל.
נשוי ואב לחמישה ילדים
במקצועי, הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים
כיום עוסק בתחום הפיננסי

עשייה ציבורית
פעלתי רבות למען השכונה במסגרת ועדות שונות טרם הקמת המנהל הקהילתי.
התנדבתי בסיירת הורים כארבע שנים.
אני מעורב בכל הנעשה בשכונה באופן פעיל בעיקר בנושאי בינוי ופיתוח.

מצע
חשוב לי לקדם מוסדות חינוך בשכונה, מבנים לנוער השכונה למגזר הכללי
כל נושא התשתיות, טיפוח ופיתוח השכונה.
חשוב לי לייצג את כולם באופן שווה, ללא הבדל.
הנגשת תושבים כלפי המנהל ושיתופם בוועדות השונות.
דאגה לצעירים ולקשישים בשכונה.