עופר שרון

תלפיות מזרח

אזור בחירה 1
אודות המועמד/ת: